Previous Page  10 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 16 Next Page
Page Background

VPM 900 - 2000

Cuccolinis VPM sikt är den vanligaste modellen vid fraktionssiktning

av fint pulver ner till 30 µm. VPM siktarna går att få med upp till 4 frak-

tioner och utlopp. Denna sikt har utvecklats under 20 år och går att

få med många tillbehör så som rensning av siktdukarna med hjälp av

ultraljud eller gummibollar. Alla siktar går att få livsmedelsgodkända

och ATEX-klassade.

VPB 450 - 800

Cuccolinis VPB sikt kan användas i många produktionsmiljöer men

framförallt där mobilitet och flexibilitet är viktigt. Denna modell

har ett kompakt format och snabbkopplingar för att snabbt byta och

rengöra siktdukarna. Denna modell går att få med ett till fyra utlopp.

Den går också att få med en mobil vagn i olika utföranden.

VP2 450 - 2000

Cuccolinis VP2 sikt är anpassad för kontrollsiktning. Den har en låg

profil och lämpar sig väl där man har utrymmesbrist. Sikten har alltid

ett centrerat inlopp och utlopp. Siktens konstruktion innebär attman

kan ha stora dimensioner på siktdukar, från 450 mm upp till 2000

mm. VP2 sikten kan fås med en eller två nivåer.

VTU 900 - 2400

Cuccolinis VTU är en tumbler-sikt med hög effektivitet som kan sikta

mycket fina pulver. Tumbler-sikten har en långsam tredimensionell

rörelse, vilket gör att sikten har mindre åverkan på materialet samt

mindre slitage på siktdukarna. En tumbler-sikt kan utrustas med flera

olika nivåer och den speciella rörelsen gör denna sikt lämplig när

man vill dela upp sittmaterial i olika fraktioner.