Blandare

Enkelaxlade plogskärsblandare bygger på principen om mekanisk fluidisering av produkten. Blandningsverktygens speciella form, position och rotationshastighet skapar en centrifugal virvelrörelse, vilket gör att de ingående produkterna projiceras på ett tredimensionellt sätt och blandas samman med varandra. Detta garanterar att komponenter med olika partikelstorlek och bulkdensitet blir välblandade, med hög precision på kort tid. Plogskärsblandare används bland annat för blandning av torra pulver, granuler, korta fibrer eller vätskor med låg viskositet.

En ribbonblandare är en U-trågsblandare med enkelaxlad dubbelspiral. Den yttre spiralen förflyttar materialet från de båda ändarna av kärlet mot centrum, medan den inre spiralen förflyttar materialet i riktning mot de båda ändarna, så att en konvektions-blandning uppstår. Produkten bearbetas försiktigt med en relativt kort blandningstid. Används för att blanda torra pulver eller granulat samt vätskor och pastor med låg viskositet.

MIX Srl producerar blandare för kontinuerliga blandningar samt även för batchblandningar. Blandarna kan också användas som homogeniserare (omrörare), för granulering, torkar, reaktorer och steriliserare.

Laboratorieblandare är en blandare som kan användas i mindre skala för att testa produkter eller göra små batcher. Laboratorieblandare är enkla att rengöra och är utrustade med en kontrollpanel så att man enkelt kan hålla koll på sin blandningsprocess.


Datablad

Generell Katalog

Laboratorieblandare


Casestudies

Labblandare - Info

Plogskär - Info 1

Testlabb - Info

Plogskär - Info 2