Explosionsavlastning

Leadbulk säljer VigilEx® utrustning för explosionsavlastning. I produktprogrammet finns sprängbleck eller explosionspanel samt även flamskydd.

Produkterna har tagits fram och tillverkas för att möta de gällande miljö och säkerhetskraven där potentiella explosionsmiljöer kan uppstå. Vid uppkomst av en explosions så är utrustningen konstruerad för att evakuera explosionstrycket för att förhindra skada på personer samt kringliggande utrustning och byggnader. VigilEx® produkterna erbjuder en enkelt och effektivt skydd och kan användas på silos, cykloner, filter och behållare.

  • VigilEx® VL är konstruerade för filter och sanitära applikationer. Standard vakuum resistans 50 mbar. Optioner; Panel material i rostfritt stål AISI316L, packning i FDA silikon, rullbockad för bättre passning mot cylindriska ytor.
  • VigilEx® VD är konstruerade för vakuumprocess med pulserande cykler. Standard vakuum resistans 200 mbar. Optioner; Panel material i rostfritt stål AISI316L, packning i FDA silikon, andra vakuumresitansnivåer.
  • VigilEx® VM är konstruerade för flata eller runda applikationer i filter, behållare och silos. Standard vakuum resistans 50 mbar. Optioner; Kan rullbockas för bättre passning mot cylindriska ytor.
  • VigilEx® VH är konstruerade för pulserande applikationer med hög prestanda. Standard vakuum resistans 100 mbar.

Som tillbehör och optioner till sprängblecken kan fås; isolering för värme, kyla, väderskydd, monteringsramar, vakuumförstärkningar samt givare för sprängbleckets status.

  • VigilEx® VQ funktion är att se till att flammorna från en explosion inte kan passera ut i närliggande lokal eller omgivning. Vid normal ventilation färdas flamman vid en explosion ut ifrån behållaren, filtret eller silon. I många fall så avleder man detta genom att bygga explosionskanaler som leder ut explosionen inifrån lokalen till utomhus. Detta alternativ kan vid längre sträckor vara kostsamma. VigilEx® VQ kan istället för explosionskanal monteras direkt på applikationen och på så vis säkerställa att inte flamman tar sig ut i närliggande utrymmen. VigilEx® VQ har framgångsrikt monterats på både inomhus- och utomhusapplikationer och är ATEX godkänd med certifikatnummer INERIS 14ATEX0049X.

STIF marknadsför VigilEx under en egen hemsida www.vigilex.eu


Datablad

VigilEx

VigilEx VQ


Casestudies

Dimensionering Vigilex