Filter

MIX filter uppfyller de mest krävande krav på stoftavskiljning i olika industriella tillämpningar som t.ex. pneumatisk transport under tryck/vakuum eller vid avskiljning av mycket fina pulverpartiklar.

Påsfilter finns med runt hus i med filterarea från 2 – 68 m² och med rektangulära hus i storlekar från 20 – 300 m². Andra storlekar specialtillverkas.

Där det avskilda materialet är lämpligt för Veckade Patronfilter så är typen mycket prisvärd och utrymmesbesparande. Patronfilter finns med runt hus i storlekar från 2 – 100 m² och med rektangulära hus i storlekar från 70 – 500 m².

Rektangulära Filter av större dimensioner används när man har stor luftmängd och mindre dammtäthet. Vanliga inom exempelvis träindustri som ett centralt filter där luft hämtas från flera stationer. Dessa filter är utrustade med tryckluftsrengöring.

MIX Skyfilter är cirkulära och monteras på toppen av silos eller behållare. Filtermediet byts enkelt tack vare den öppningsbara huven på filtrets ovansida. Den automatiska rengöringen sker med hjälp av vibration eller tryckluft. Skyfilter kan även levereras med påbyggd fläkt.

MIX erbjuder också ATEX filter samt en rad tillbehör så som underbehållare, säckstation och dammuppsamlingsbehållare.


Datablad

SKY Filter

Filter Tillbehör

Patronfilter

Stora Filter

Filter Generell

Teknisk Data Påsfilter ATEX

Teknisk Data Påsfilter

Påsfilter

Teknisk Data Påsfilter för Vakuum

Teknisk Data Påsfilter ATEX för Vakuum

ATEX Filter


Casestudies

Skyfilter - Info