Säkerhetsventiler och manluckor

MIX säkerhetsventiler är till för att monteras i silos eller behållare för applikationer i över- eller undertryck. Dessa monteras på en svetsstos som fästes på silon. Som tillbehör kan också givare installeras för att indikera säkerhetsventilens status.

MIX levererar också manluckor för att installera i silos, behållare eller tankar. Säkerhetsventilerna kan också integreras i manluckorna för att spara plats.


Datablad

Säkerhetsventiler och Manluckor