Siktar för torra material

Cuccolinis VPM sikt är den vanligaste modellen vid fraktionssiktning av fint pulver ner till 30 μm. VPM siktarna går att få med upp till 4 fraktioner och utlopp. Denna sikt har utvecklats under 20 år och går att få med många tillbehör så som rensning av siktdukarna med hjälp av ultraljud eller gummibollar. Alla siktar går att få livsmedelsgodkända och ATEX-klassade.

Cuccolinis VPB sikt kan användas i många produktionsmiljöer men framförallt där mobilitet och flexibilitet är viktigt. Denna modell har ett kompakt format och snabbkopplingar för att snabbt byta och rengöra siktdukarna. Denna modell går att få med ett till fyra utlopp. Den går också att få med en mobil vagn i olika utföranden.

Cuccolinis VP2 sikt är anpassad för kontrollsiktning. Den har en lågprofil och lämpar sig väl där man har utrymmesbrist. Sikten har alltid ett centrerat inlopp och utlopp. Siktens konstruktion innebär att man kan ha stora dimensioner på siktdukar, från 450 mm upp till 2000 mm. VP2 sikten kan fås med en eller två nivåer. 

Cuccolinis VTU är en tumbler-sikt med hög effektivitet som kan sikta mycket fina pulver. Tumbler-sikten har en långsam tredimensionell rörelse, vilket gör att sikten har mindre åverkan på materialet samt mindre slitage på siktdukarna. En tumbler-sikt kan utrustas med flera olika nivåer och den speciella rörelsen gör denna sikt lämplig när man vill dela upp sitt material i olika fraktioner.


Datablad

Siktar för torra material

Generell Katalog