Siktar för vätska och slurry

Cuccolinis VLM sikt är lämpad för att separera material som finns i vätska. Användningsområden så som avvattning, slurry-hantering, spilloljefiltrering, vattenrening och vätske/pulver separering. Sikten kan användas med material med en temperatur på upp till 200 °C. VLM sikten är lik VLB sikten men den förstnämnda har ett lutande bottenplan för att åstadkomma högre kapaciteter. Likt VLB modellen kan vikterna justeras på denna modell för att materialet skall uppehålla sig kortare eller längre tid på siktnätet. VLM sikten finns i fyra diametrar; 900 mm, 1200 mm, 1500 mm och 2000 mm och kan utrustas med 1 – 3 däck. Sikten kan också utrustas med olika system för siktnätsrensning för att förhindra blockering.

VLB sikten används ofta för separering och filtrering av material i slurry, vatten och andra vätskor. Denna modell är mycket kostnadseffektiv och efter 20 års produktutveckling lämpad för de flesta våta siktprocesser inom industrin. VLB sikten finns i fyra diametrar; 800 mm, 900 mm, 1200 mm och 1500 mm och kan utrustas med upp till tre däck.


Datablad

Siktar för vätska och slurry

Generell Katalog